Qwstion

 

ICT-advies, hoe breed kan het zijn? Qwstion heeft veel verstand van ICT-vraagstukken, waarbij de kracht van Qwstion ligt op het snijvlak van zorgproces en ICT. Wat wil de eindgebruiker op de werkvloer en wat heeft hij hier qua ICT voorzieningen voor nodig? Wat is de strategie en ambitie van de organisatie en waar moet een bestuurder in investeren om zo goed mogelijk invulling te geven aan deze strategie? Passen plannen van ICT-ers wel in het totaalplaatje van de organisatie?

Qwstion praat de taal van zowel de zorgmedewerker, manager of bestuurder en ICT-er waardoor hij vaak fungeert als brugfunctie tussen deze verschillende disciplines. En dit maakt Qwstion krachtig in zijn advies, of dit nou strategisch, tactisch of operationeel van aard moet zijn.

Qwstion wordt ingehuurd om te adviseren over op zichzelf staande ICT-vraagstukken. De laatst uitgewerkte adviezen zijn:

  • Objectieve analyse om te komen tot de juiste ICT-inrichting voor zorg én behandeling (één ECD voor alle disciplines of een ECD en een EPD voor zorg en behandeling?)
  • Business case voor mobiel werken in het primaire proces (welke manier van mobiel werken past het beste en wat levert dit op/kost dit?)
  • Keuze voor Google Apps for Work of Microsoft Office 365
  • Mogelijkheden voor inzet van E-learning/blended learning
  • Het wel of niet outsourcen van ICT-diensten en informatiesystemen
  • Onderzoek naar commerciële kansen in de extramurale zorg voor een leverancier van een ECD
  • Review van een plan van aanpak voor de invoering van een ERP-systeem bij een zorginstelling

Het kan ook zijn dat bovenstaande vragen in samenhang uitgewerkt moeten worden, het gaat dan meer richting informatiemanagement en strategievorming.