Qwstion

 

Een belangrijke ontwikkeling de afgelopen jaren in de care sector, is de introductie van het elektronisch cliënten dossier (ECD) geweest. Nadat in 2008/2009 het zorgleefplan door ActiZ (branchevereniging voor verpleging, verzorging, thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg) is geïntroduceerd, zijn de leveranciers van informatiesystemen ook hard aan de slag gegaan met de doorontwikkeling van hun ECD. Inmiddels zijn ECD’s niet meer weg te denken binnen zorginstellingen en worden door zorgverzekeraars ook steeds hardere eisen gesteld aan het hebben van een ECD en/of een classificatiesysteem (à la OMAHA).
Waren de ECD’s van het eerste uur vooral platte, digitale omzettingen van het zorgleefplan, tegenwoordig nemen zorginstellingen hier geen genoegen meer mee. Een ECD moet gebruikersvriendelijk zijn, de cliënt centraal stellen en het proces zo goed en intelligent mogelijk ondersteunen.

Afbakening ECD

Inmiddels is elke zorginstelling wel op enige wijze bezig met het ECD: ofwel met de doorontwikkeling of vervanging van het huidige ECD ofwel de introductie van een nieuw ECD. Een vraag die dan vaak gesteld wordt, is wat nu eigenlijk de scope van een ECD is. Wat valt er wel binnen, en wat niet?
Nu is het antwoord op deze vraag minder relevant, dan het stellen van de vraag zelf. Door deze vraag te stellen, wordt het uiteindelijk voor zorginstellingen duidelijk welke processen wel en niet binnen de scope van het ECD vallen en wordt er goed nagedacht over het onderbrengen van processen. In welk informatiesysteem dit proces vervolgens plaatsvindt, is van ondergeschikt belang.

In de afgelopen jaren heeft Qwstion veel zorginstellingen begeleid bij het selectietraject van een nieuw, bij de organisatie passend ECD. Qwstion onderhoudt de marktkennis goed en weet wat de meest actuele ontwikkelingen zijn bij de leveranciers en hun ECD. Ook begeleidt Qwstion regelmatig de invoering van een nieuw ECD als projectleider.