Qwstion

 

In de afgelopen jaren heeft informatiemanagement in de care sector een grote vlucht genomen. Veel instellingen ervaren het gat tussen het zorgproces en de ondersteuning door de ICT-afdeling als groot.

Vragen die vaak bij Qwstion terecht komen, zijn:

  • Hoe maak ik de juiste keuzes qua informatiesystemen en infrastructuur? Één systeem voor zoveel mogelijk processen of meerdere informatiesystemen?
  • Welke projecten moeten als eerst worden opgestart en welke op een later moment? Hoe ziet mijn ‘roadmap’ er uit?
  • Hoe blijf ik op de hoogte van in- en externe ontwikkelingen (technologisch, wet- en regelgeving, markt, etc.) en hoe vertaal ik dit naar de inzet van ICT?
  • Hoe beheer ik mijn processen en informatiesystemen en wie neemt er nu eigenlijk een besluit over de invoering van een nieuw informatiesysteem of een belangrijke nieuwe release?
  • Gaan we over op cloud-computing en op welke wijze en in welk tempo wordt dit doorgevoerd?
  • Op welke wijze moet ik informatiesystemen met elkaar laten communiceren?
  • Hoe organiseer ik mijn ICT-afdeling het best (zodat ze ook meekrijgen wat er in de zorg gebeurt)?

Afhankelijk van de problematiek van de desbetreffende zorginstelling, laat Qwstion bovenstaande vraagstukken onderdeel zijn van de informatiestrategie van een zorginstelling. Deze informatiestrategie geeft de kaders weer voor (meestal) de komende 3 jaren op het gebied van de informatievoorziening en projecten. De (strategie van de) organisatie is hierbij leidend en dient als uitgangspunt.

Deze wordt vervolgens vertaald naar uitgangspunten op het gebied van informatisering en ICT die voor de komende jaren dienen als houvast.