Qwstion

 

Hoe krijg je Qwstion enthousiast? Door een uitdaging voor te leggen op het gebied van productontwikkeling en innovatie, een aspect dat binnen de zorg tot voor kort nog maar mondjesmaat werd omarmd maar steeds meer voeten aan de grond krijgt.

Er zijn verschillende goede initiatieven (en er komen er steeds meer) maar die halen vaak de werkvloer niet. Voor een groot deel heel begrijpelijk; zorginstellingen zijn vaak door extern ingegeven veranderingen (financieel) niet in de gelegenheid om een ‘risicovol experiment’ aan te gaan. Het huis op orde houden is vaak al ingewikkeld genoeg. Aan de andere kant worden instellingen ook ‘gedwongen’ om hun werkproces zo optimaal mogelijk in te richten, zo productief mogelijk te zijn en de overhead te minimaliseren.

Qwstion is er van overtuigd dat er steeds meer ruimte komt en moet zijn voor initiatieven die zorgmedewerkers verder helpen in hun dagelijkse werkzaamheden. Hoe kunnen medewerkers in het primaire proces gefaciliteerd worden om meer uit hun werk te halen? Qwstion stimuleert managers om kritisch naar het werkproces op hun afdeling te kijken, denkt mee en stimuleert zorgmedewerkers én managers op een creatieve manier om buiten de gebaande paden te denken om zo te komen tot een zo efficiënt mogelijke invulling van het werkproces.