Qwstion

 

Op zoek naar een projectleider of programmamanager voor een project op het snijvlak van zorg en ICT? Of het nu gaat om een fusietraject waarbij informatiesystemen samengevoegd moeten worden of om de vervanging van een bestaand informatiesysteem, Qwstion neemt deze rol graag op zich. Pragmatisch en doelmatig hoort bij de aanpak van Qwstion. Geen projectleiding waarbij Prince II als heilig geldt (en waarbij vooral veel administratie wordt bijgehouden), wel duidelijke standaarden voor bijvoorbeeld: projectplan, voortgangsdocument en communicatieplan. Verantwoordelijkheden die Qwstion op zich neemt als projectleider of programmamanager zijn o.a.:

 • opstellen projectplan waarin de projectstructuur, de activiteiten, de planning, koppelingen, conversie, randvoorwaarden en risico’s worden beschreven
 • opzetten procedures en werkprocessen in samenspraak met projectmedewerkers
 • bewaken en indien nodig bijstellen van de projectplanning (verzorgen periodieke voortgangsrapportages en planningsoverzichten)
 • onderhouden van contacten met softwareleveranciers en het maken van afspraken over de (inhoudelijke) inzet van de consultants van de leverancier
 • input leveren ten aanzien van koppelingen met andere informatiesystemen en conversie van oude systemen
 • zorgen voor beschikbaarheid van infrastructuur, werkruimte en overige resources
 • formeren en aansturen van de projectorganisatie
 • coördineren van de projectactiviteiten
 • onderlinge samenhang van de diverse activiteiten bewaken
 • rapportage verzorgen aan de opdrachtgever
 • opstellen van een communicatieplan
 • adviseren ten aanzien van de inrichting van het applicatiebeheer
 • overdracht van het project naar de lijnorganisatie