Qwstion

 

Door de steeds verder doorgevoerde digitalisering in de zorg, is de keuze voor een nieuw informatiesysteem niet meer zo eenvoudig. De keuze voor een verkeerd informatiesysteem kan vergaande gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. Het is dus belangrijk om bij de keuze een gedegen selectietraject te doorlopen.

Voorafgaand aan het selectietraject moet het te ondersteunen proces duidelijk zijn uitgewerkt. Dit bepaalt immers voor een groot deel welke functionaliteiten een informatiesysteem moet bevatten. Deze functionaliteiten worden meegenomen in een programma van wensen en eisen, dat naast functionele eisen o.a. ook bestaat uit: leverancierskenmerken, managementinformatie, koppelingen met andere informatiesystemen, technische eisen, gebruikersvriendelijkheid en kosten. Een geselecteerd aantal leveranciers zal benaderd worden dit programma van eisen in te vullen en na objectieve weging van de respons volgt hieruit vaak een shortlist van overgebleven leveranciers. Het programma van wensen en eisen is vaak niet doorslaggevend in het selectietraject. Leveranciers weten vaak op ‘creatieve wijze’ een eis als positief in te vullen. Het is wel een goede exercitie om als zorginstelling zelf scherp te krijgen wat nu eigenlijk gewenst is.

Het goed doorvragen op onderdelen uit het programma van eisen, demonstraties van het informatiesysteem, proefopstellingen, referentiebezoeken en verdere onderhandelingen met de leveranciers moeten uiteindelijk leiden tot een keuze voor het best passende informatiesysteem.
Qwstion ondersteunt dit proces van selectie van a tot z, afhankelijk van de wens tot ondersteuning bij de zorginstelling. Soms beperkt dit zicht tot het reviewen en kritisch meekijken, soms wordt de uitwerking van het gehele selectieproces uit handen gegeven. Qwstion heeft selectietrajecten uitgevoerd op het gebied van:

 • ECD (zorginhoudelijk en administratief)
 • CRM
 • Datawarehousing/managementinformatie
 • HRM & Salaris
 • FinanciĆ«n
 • Roostering en -planning
 • Mobiele toepassingen
 • Kwaliteitssystemen
 • E-health toepassingen
 • Intranet
 • Integratieplatformen