Qwstion

ActiZ is de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd. Met zo’n 380.000 medewerkers bieden zij zorg en ondersteuning aan circa 2 miljoen cliënten. Samen met de medewerkers, voelt ActiZ een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg dichtbij, professioneel, betaalbaar en toegankelijk te houden. En daarmee bij te dragen aan het welbevinden van mensen. Het uitgangspunt daarbij is dat mensen zoveel mogelijk regie houden over het leven dat zij willen leiden.

Één van de onderwerpen waar ActiZ aan werkt (samen met Nictiz en de beroepsvereniging van de verpleegkundigen en verzorgenden, V&VN), is de (verpleegkundige) elektronische overdracht (eOverdracht): op welke wijze is te realiseren dat zorgverleners op een betrouwbare, digitale en gestandaardiseerde manier de gegevens kunnen overdragen die voor goede zorg noodzakelijk zijn?

Qwstion is gevraagd ActiZ te ondersteunen bij het stimuleren, aanjagen, verbeteren en verder vormgeven van eOverdracht als standaard onder de leden en de leveranciers van ECD’s.
Aanvullend op dit traject, is samen met VGN gestart met het beschrijven van het ontwerp van het nieuwe ECD: de professionele omgeving. In opdracht van ActiZ en VGN is dit met Wijtz tot stand gebracht en halverwege 2019 opgeleverd. Verder werkt Qwstion samen met ActiZ aan versnellingskamers PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) en is na de zomer het sectorplan (voor VGN en ActiZ) opgeleverd voor de invoering van de nieuwe informatiestandaarden Medicatieproces.

 

Bezoek website klant

Oudlaan.png Oudlaan4.png