Qwstion

Amerpoort ondersteunt ruim 2.300 mensen met een verstandelijke beperking in de provincies Utrecht, Flevoland en in ’t Gooi: van jong tot oud en van licht tot ernstig en meervoudig beperkt. Zo’n 2.400 medewerkers en 650 vrijwilligers begeleiden hen bij wonen, werken, dagbesteding, logeren en vrije tijd. Daarbij staat voorop dat de cliënten zoveel mogelijk hun eigen leven vormgeven en kunnen meedoen in de samenleving. Amerpoort betrekt het sociale netwerk van de cliënt daarbij actief.

Aan Qwstion is gevraagd te adviseren over de uit te voeren ambulante processen; de projectleiding te verzorgen voor het gebruik van een app die deze processen ondersteunt en het realiseren van een aantal cruciale koppelingen.

Bezoek website klant