Qwstion

Amstelring biedt een scala aan diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn in Amsterdam, Diemen en de regio Amstelland-Meerlanden. Onder het motto ‘thuis of zo thuis mogelijk’ neemt de cliënt samen met diens familie en mantelzorgers de regie. De cliënt van Amstelring woont bij voorkeur thuis en wil daar ondersteuning en zorg krijgen. Pas als dat echt niet meer kan gaat de cliënt in één van de vele soorten zorglocaties wonen. De kernactiviteiten zijn: verpleging en verzorging thuis en in zorgcentra. Amstelring is gespecialiseerd in wijkzorg, kleinschalige zorgvormen voor dementerende ouderen, revalidatiezorg, transferzorg, langdurige somatische zorg en palliatieve zorg. De expertise ligt bij dementie, Alzheimer, CVA, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington en niet aangeboren hersenletsel.
Verspreid over zo’n 35 tot 40 locaties wordt zorg geleverd aan bijna 5.000 klanten (intramuraal, extramuraal, gehandicaptenzorg en dagactiviteiten) met zo’n 3.200 medewerkers.

Omdat de huidige leverancier van het (vooral) intramurale ECD zich terugtrekt van de zorgmarkt, is aan Qwstion gevraagd ondersteuning te leveren bij het selectietraject en de implementatie van een nieuw primair informatiesysteem. Vanaf januari 2016 draait de administratie, facturatie & declaratie via het nieuwe pakket bij Amstelring; de zorginhoudelijke uitrol is in de loop van 2016 gerealiseerd. Qwstion heeft de projectleiding hiervoor verzorgd. Momenteel verzorgt Qwstion de projectleiding voor de invoering van het CRM-pakket binnen Amstelring en is Qwstion verantwoordelijk voor een aantal kleinere adviesopdrachten (rondom aanpassingen kostenplaatsenstructuur en samenhang ECD & EPD).
In navolging op bovenstaande projecten heeft Qwstion tevens de projectleiding verzorgd voor de invoering van het nieuwe HR- en salarisinformatiesysteem en bijbehorende koppelingen.

Bezoek website klant

Ringpark.jpg Route-2.png