Qwstion

Connect4Care is een samenwerkingsverband van zorginstellingen in de regio Noord-Holland Zuid (Haarlem, Beverwijk, Hoofddorp, Amstelveen). Het is een expertisebureau dat zorgcommunicatie en netwerkdiensten ontwikkelt en ondersteunt. In de regio Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden hebben 26 zorgaanbieders zich verenigd om onderlinge uitwisseling van gegevens en uitwisseling van gegevens met de cliënt/patiënt te realiseren. Connect4Care is het uitvoeringsorgaan van deze 26 instellingen.

Eén van de projecten van Connect4Care is het aansluiten van zorgverleners op het Regioportaal Doc2Doc. Huisartsen in de regio gebruiken dit portaal om op een veilige wijze toegang te krijgen tot Cyberlab (voor labuitslagen van Atalmedial en Streeklab Haarlem) en Verwijzerslink (het zorgverlenersportaal van het Spaarne Gasthuis).

Aan Qwstion is gevraagd om een slag te maken in de aansluiting van de volgende disciplines in de regio op het portaal:
1. apothekers
2. specialisten ouderengeneeskunde (SO’s) en artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG’s)

Bezoek website klant

Connect4Care-Hoofddorp.jpg Connect4Care-Hoofddorp.png