Qwstion

Cosis is ontstaan uit een fusie van de organisaties NOVO en Promens Care. Sinds 1 januari 2018 zijn beide organisaties juridisch gefuseerd en zullen de merknamen NOVO en Promens Care in de loop van 2018 verdwijnen. Cosis begeleidt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking en ondersteunt hun netwerk hier zo goed mogelijk bij.
Het werkgebied van NOVO richt zich vooral op de provincie Groningen (met zo’n 80 locaties) en Promens Care op de provincies Drenthe en Groningen (met 137 locaties). Binnen Cosis zijn zo’n 3.500 medewerkers in dienst (en 500 stagiaires) en zij bedienen samen zo’n 8.000 cliënten.

In de afgelopen periode heeft een selectietraject voor een nieuw elektronisch cliënten dossier (ECD) plaatsgevonden; aan Qwstion is gevraagd de invoering van het ECD te begeleiden. Begin 2019 is de administratie overgegaan op het nieuwe ECD, in het eerste half jaar zijn de ruim 3.000 zorgmedewerkers getraind en is het ECD volledig in gebruik genomen. Als vervolg is Qwstion gevraagd om Cosis en het elektronisch voorschijfsysteem (EVS) aan te sluiten op het landelijk schakelpunt (LSP).

Bezoek website klant

Cosis-Assen.jpg Cosis_route.png