Qwstion

Envida biedt diensten aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan ouderen en chronisch
zieken in Maastricht en het Heuvelland. Envida stelt deze doelgroep in staat om beter het leven
te kunnen leiden dat men wenst binnen de mogelijkheden die men heeft. De mensen voeren
zelf de regie over de zorg en diensten die ze krijgen.

Envida bedient zo’n 1.500 intramurale cliënten en zo’n 2.200 extramurale cliënten. In de wijkzorg heeft Envida het afgelopen jaar de overgang naar een nieuw elektronisch cliënten dossier gerealiseerd. Om de verpleeghuiszorg ook over te zetten op dit nieuwe ECD, is aan Qwstion gevraagd dit traject te begeleiden.

Bezoek website klant

Envida_maps.png Envida_Abtstraat_2a.jpg