Qwstion

Hof en Hiem is een zorggroep met onder andere vier zorgcentra in de Zuidwesthoek van Friesland. Dit zijn Doniahiem in Sint Nicolaasga, Suderigge in Lemmer, Talma Hiem in Balk en Vegelin State in Joure. Ook woongemeenschap Yn ‘e Doarpsfinne in Rotsterhaule en woonzorgboerderij de Cornelia Hoeve behoren tot de zorggroep. Hof en Hiem heeft een capaciteit van 265 zorgplaatsen, twee verpleeghuiswoningen, twee dienstencentra voor senioren en 220 aanleunwoningen. Er werken ruim 550 medewerkers binnen de zorggroep. Daarnaast zijn meer dan 600 enthousiaste vrijwilligers actief.

Hof en Hiem kent een samenwerkingsverband met woon-zorgcentrum Talma Borgh uit Apeldoorn. Dit woon-zorgcentrum heeft 72 intramurale bedden en zo’n 100 cliënten die extramurale zorg ontvangen.

Beide organisaties hebben de handen ineengeslagen en willen een volgende stap maken in het optimaal ondersteunen van de cliënten en medewerkers. Aan Qwstion hebben zij gevraagd om hen te ondersteunen bij de selectie van een nieuw elektronisch cliënten dossier (ECD).

Bezoek website klant

Takomst.png Route-5.png