Qwstion

Vanuit het ministerie van VWS is een versnellingsprogramma (InZicht) opgestart. Gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgprofessional, zorgprofessionals onderling en de langdurige en curatieve zorg is nog niet altijd digitaal. Het programma InZicht heeft als doel om veilige en eenduidige digitale gegevensuitwisseling te versnellen.

Door het digitaal toegankelijk maken en uitwisselen van gegevens wordt het samen beslissen met de cliënt of mantelzorger ondersteund. Ook vermindert de administratieve last voor de zorgprofessional. Daardoor is er meer tijd voor de cliënt en worden er minder onnodige fouten gemaakt in de registratie van gegevens. Dat vergroot de veiligheid en het vertrouwen in de zorg.

InZicht bestaat (op dit moment) uit 2 modules:

  1. Module PGO. Alle gegevens worden digitaal opgeslagen en toegankelijk gemaakt volgens MedMij-standaarden. Zo worden gegevens beschikbaar gesteld voor de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van de cliënt. Hierdoor kan de cliënt een PGO gebruiken.
  2. Module eOverdracht. Zorgprofessionals wisselen digitaal gegevens uit bij de verpleegkundige overdracht.

Aan Qwstion is gevraagd om als adviseur voor de zorgorganisaties te fungeren in dit programma.

Bezoek website klant

ICTU_maps.png Headquarter.png