Qwstion

De Krijtmolenalliantie (de KMA) bestaat sinds 2010 en is een samenwerkingsverband tussen 11 organisaties in de regio Amsterdam-Noord. Zij hebben zich aan elkaar verbonden om de cliënt, de patiënt en de bewoners in Amsterdam-Noord beter te helpen.

Één van de initiatieven binnen deze alliantie richt zich op de doelgroep kwetsbare ouderen. De instellingen Evean, Cordaan, Amstelring en het BovenIJ ziekenhuis hebben de intentie uitgesproken om zo goed mogelijk samen te werken op het gebied van (sub)acute zorg voor ouderen in Amsterdam-Noord. Het doel is om er voor te zorgen dat de oudere cliënt/patiënt de juiste zorg op de juiste plaats krijgt in (sub)acute situaties. Vermijdbare ziekenhuisopnames en doorplaatsingen tussen verschillende instellingen moeten zoveel mogelijk beperkt worden.

Aan Qwstion is gevraagd om ondersteuning te bieden bij de verdere planvorming van dit initiatief.

 

Bezoek website klant

badhuis.jpg Krijtmolen.jpg