Qwstion

Het Parkhuis biedt langdurige zorg aan 325 intramurale en ruim 250 extramurale cliënten in de regio Dordrecht. Daarnaast ontwikkelt het Parkhuis zich tot hét expertisecentrum voor dementie, Korsakov en gerontopsychiatrie in Dordrecht en omgeving. De organisatie telt circa 700 medewerkers en ruim 300 vrijwilligers. Van deze 700 medewerkers zijn er zo’n 8 artsen en 50 behandelaars werkzaam (fysiotherapeuten, ergotherapeuten, etc.).

Aan Qwstion is gevraagd kritisch te kijken naar het ECD dat geïmplementeerd is in het zorg- en behandelproces. Hierbij is de vraag gesteld of dit ECD daadwerkelijk faciliteert en ondersteunend is. Tevens is de vraag gesteld om te beoordelen of alle disciplines optimaal multidisciplinair kunnen werken zodat er echt sprake is van integrale zorgverlening voor de cliënt.

Bezoek website klant

het_parkhuis.jpg route.png