Qwstion

RIBW Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden (RIBW K/AM) is gespecialiseerd in begeleiding en ondersteuning van mensen die door psychiatrische of psychosociale problemen al dan niet tijdelijk kwetsbaar zijn. RIBW K/AM werkt in drie regio’s: Amstelland en de Meerlanden, Midden-Kennemerland en Zuid-Kennemerland en biedt diverse vormen van begeleiding en huisvesting voor meer dan 1.000 cliënten. In totaal werken er ruim 500 medewerkers voor RIBW K/AM.
Begin 2013 heeft RIBW K/AM een ICT-beleidsplan opgesteld om alle ICT-vraagstukken voor de komende jaren in samenhang op te pakken en een duidelijk beleid op het gebied van ICT te formuleren dat aansluit bij de strategie van de organisatie. Dit heeft geleid tot een gestructureerde verbeteragenda op het gebied van ICT.

Qwstion ondersteunt RIBW K/AM bij het realiseren van de volgende onderwerpen:
1. Invulling geven aan de besturing, organisatie en het beheer van processen en applicaties.
2. Optuigen van informatiebeveiliging conform de vernieuwde NEN 7510 normering.
3. Oppakken van leveranciers- en contractmanagement (o.a. SLA, kosten).
4. Bewerkstelligen van (meer) projectmatig werken binnen de organisatie. Tevens richt Qwstion zich op tijdelijke invulling van de rol van informatiemanager binnen RIBW Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden.

Naast bovenstaande vraagstukken heeft in 2016 een selectietraject plaatsgevonden voor een nieuw Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Qwstion verzorgt momenteel de projectleiding van de invoering hiervan.

Bezoek website klant

Stationsplein.jpg station-haarlem.jpg Route-3.png