Qwstion

RIBW Nijmegen & Rivierenland is een regionale instelling voor begeleiding bij wonen, dagbesteding en werk. Met bijna 500 medewerkers begeleidt de RIBW bijna 2.000 cliënten: 450 cliënten wonen beschermd binnen de RIBW, ruim 900 cliënten wonen zelfstandig met ambulante begeleiding. Er zijn 550 cliënten die gebruik maken van het aanbod van Dagbesteding en Werk (dagbestedingsactiviteiten, werkervaringsprojecten en ontmoetingsmogelijkheden).

Gegeven de ontwikkelingen op verschillende terreinen, is RIBW Nijmegen & Rivierenland bezig met het uitstippelen van de ICT-koers voor de komende jaren. Aan Qwstion is gevraagd om RIBW Nijmegen & Rivierenland te ondersteunen bij de realisatie van het ICT-beleidsplan voor de jaren 2014 – 2018. Het ICT-beleidsplan is inmiddels gereed en in een volgende fase is gekeken naar het verder optimaliseren van de informatievoorziening.

Qwstion heeft de projectleiding verzorgd van het project “Informatiemanagement 2.0” en heeft een selectietraject voor een nieuwe rapportage- en dashboardingtool afgerond. Tenslotte zijn concrete dashboards gerealiseerd voor de zelforganiserende teams.

Bezoek website klant

RIBW_KKplein.jpg Route-6.png