Qwstion

Stichting Elisabeth (verder: Elisabeth) levert zorg, wonen en welzijn in de regio Breda, verspreid over een vijftal locaties. De organisatie ondersteunt zo’n 550 intramurale cliënten en 270 extramurale cliënten. Elisabeth is volop in ontwikkeling en heeft voor de komende jaren een duidelijke koers uitgestippeld en vastgelegd in een meerjarenbeleidsplan. Een van de onderdelen uit dat plan is de duidelijk opgestelde roadmap om door middel van de inzet van ICT het primaire zorgproces zo goed mogelijk te ondersteunen. In dat kader is eind 2013 op een drie locaties ‘proef gedraaid’ met een elektronisch cliënten dossier (ECD). Deze pilot was dusdanig succesvol dat door Elisabeth is besloten tot een verdere uitrol van het ECD.

Qwstion heeft de projectleiding van de invoering van dit ECD verzorgd, waarbij de focus ligt op een optimaal gebruik door en zo goed mogelijke ondersteuning van het personeel op de werkvloer, de zorgmedewerkers. Inmiddels heeft Qwstion ook de projectleiding voor de invoering van het EPD verzorgd, het digitale dossier voor medici en paramedici en de koppeling tussen beide informatiesystemen.

Bezoek website klant

Locatie.jpg Route-7.png