Qwstion

Youké begeleidt en behandelt kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar bij het opgroeien en opvoeden. Elk kind wordt uniek behandelt en ontvangt een toegespitste oplossing voor zijn of haar vraag. Dit doet de organisatie in 46 gemeenten (vooral in Noord-Holland, Utrecht en Gelderland) voor zo’n 1.800 cliënten. Er werken ongeveer 500 medewerkers.

Youké constateert dat de omgeving om haar heen verandert (toenemende wet- en regelgeving, meer druk op professionals, meer mobiele mogelijkheden, etc.). En met deze veranderende omgeving, worden er ook andere wensen en eisen gesteld aan het ICT-landschap. Youké wil graag in deze ontwikkeling mee bewegen en een ICT-landschap realiseren dat toekomstvast is en waarbij de zorgprofessional en de cliënt optimaal worden ondersteund.

Aan Qwstion is gevraagd om de organisatie te adviseren in deze ontwikkelingen en te komen tot een optimale inrichting van het ICT-landschap. In een vervolgopdracht is Qwstion gevraagd om de toekomstig informatiemanager te coachen.

Bezoek website klant

Youke_locatie.jpg Route.png