Qwstion

Zorgcentra Meerlanden ondersteunt ouderen in de regio Badhoevedorp, Aalsmeer en Hoofddorp in hun behoefte op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De organisatie ondersteunt haar cliënten zowel in een drietal woonzorgcentra (intramuraal) als in de wijk (extramuraal). Met zo’n 375 medewerkers werkt Zorgcentra Meerlanden aan goede zorg voor ongeveer een gelijk aantal cliënten. Met name in de wijkzorg is een gestage groei zichtbaar.

Aan Qwstion is gevraagd om Zorgcentra Meerlanden te ondersteunen bij de verdere verbetering van het medicatieproces. Gestart is met het inventariseren van het huidige en gewenste proces rondom medicatie voorschrijven, bestellen, delen/toedienen en aftekenen binnen de verschillende doelgroepen (intra- en extramuraal). Op basis hiervan is een verbeterplan opgesteld.

Bezoek website klant

Meerwende-Meerlanden.jpeg Zorgcentra_Meerlanden.png