Qwstion

Zorggroep Haarlemmermeer Ketenzorg wil de samenhang en kwaliteit in de multidisciplinaire zorg binnen de regio organiseren, optimaliseren en bevorderen voor patiënten met een chronische aandoening en psychische problematiek.

De zorggroep biedt samenhangende zorg aan mensen met een chronische aandoening en psychische problematiek, geleverd door verschillende zorgverleners onder een herkenbare regiefunctie van de huisarts. Het cliëntproces staat hierin centraal.
Deze zorg vormt een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.

De zorg wordt geboden vanuit de generalistische huisartsenpraktijk, samen met andere eerstelijns disciplines en in samenspraak met de tweede lijn. De zorg is gebaseerd op actuele protocollen en richtlijnen.
Door voortdurend de kwaliteit te toetsen, te verbeteren en te borgen wordt een continue kwaliteitsverbetering bereikt, die aansluit bij de landelijke en lokale ontwikkelingen.
De zorggroep bestaat momenteel uit 43 huisartsen.

Aan Qwstion is gevraagd om de projectleiding te verzorgen voor de realisatie van een aanmeldportaal voor eerstelijnsverblijf (ELV). Dit aanmeldportaal moet er voor zorgen dat (kwetsbare) ouderen op het juiste moment op de juiste plek terecht komen om de juiste VVT-zorg te ontvangen.

Bezoek website klant

Haarlemmermeer_Ketenzorg_locatie.png Haarlemmermeer_ketenzorg_route.png